Strona główna | O nas | Kamienie do sauny z oliwinów | Sauny dymne i piece akumulacyjne | Porady | Kontakt | Formularz kontaktowy

Porady kamienie do sauny
Kilka wskazówek dotyczących kamieni dla właścicieli sauny:
  1. W celu uzyskania dobrej kąpieli w saunie należy używać wyłącznie specjalnych kamieni do pieców do sauny, gdyż zwykłe kamienie mogą uszkodzić piec do sauny. Pojemnik należy uzupełniać sukcesywnie kładąc od dołu, aż po sama górę tak, by nieco wystawały ponad górną krawędź pieca do sauny. Nie wolno ugniatać kamieni w piecu do sauny, gdy są one już ułożone.
  2. Kamienie w piecu do sauny należy układać swobodnie, tak żeby zapewniona była cyrkulacja powietrza między kamieniami. Dzięki temu sauna będzie się szybciej nagrzewała. Odpowiednie ułożenie kamieni w piecu ma też pozytywny wpływ na trwałość grzałek elektrycznych w piecu.
  3. Kamienie w piecu do sauny powinny być ułożone tak, aby zakrywały elementy grzewcze (grzałki).
  4. Kamienie w piecu do sauny nigdy nie wolno kłaść na kanałach konwekcyjnych w piecu. Kanały konwekcyjne w piecu  powodują szybszą cyrkulację powietrza. Kamienie ułożone na kanałach mogą blokować swobodny obieg powietrza w piecu do sauny.
  5. Kamienie na etapie produkcji są wstępnie płukane. Przed włożeniem kamieni do pieca do sauny, należy kamienie opłukać pod bieżącą wodą.
  6. Zalecamy, żeby kamienie w piecu do sauny okresowo sprawdzać. Obowiązuje prosta do zapamiętania zasada – kamienie w piecu do sauny należy sprawdzać tyle razy w ciągu roku, ile razy w tygodniu korzystamy z sauny. np.:
  • kąpiemy się w saunie raz w tygodniu – kamienie w piecu należy sprawdzić raz w roku
  • kąpiemy się w saunie 2 razy w tygodniu – kamienie w piecu należy sprawdzić 2 razy w roku


© 2011-2020 KFD Sp z o.o. | ul. Olszankowa 51 | 05-120 Legionowo | telefon: +48 22 774 32 16 | fax: +48 22 774 17 11